Nội dung khóa học
GIỚI THIỆU: HỌC XONG SẼ LÀM ĐƯỢC BÁO CÁO TỰ ĐỘNG RA SAO?
Tổng quan về kết quả làm được sau khi học về Tự động Báo cáo
0/1
PHẦN 1: PHÂN LOẠI BÁO CÁO & PHƯƠNG PHÁP FUBI.DA TẠO SHEET DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
Phân loại Báo cáo trong Excel và định hướng cách tự động chúng. Phương pháp chung để tự động hóa Báo cáo Excel Phương Pháp để tạo các Sheet Dữ liệu có cấu trúc trên Excel
0/4
PHẦN 4: TỰ ĐỘNG BÁO CÁO EXCEL BẰNG POWER PIVOT CHO DỮ LIỆU ĐA CHIỀU
0/2
KHAI PHÓNG TỰ ĐỘNG HÓA BÁO CÁO EXCEL BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRADABA DỄ DÀNG
Tham gia đoạn hội thoại
Nguyễn Thị Hoàng Liên 1 năm trước
Hi
Trả lời
Th.s Nguyễn Phú Bình (FUBI - Admin XD360 Group) 1 năm trước
hi
nong ngoc khuyen 1 năm trước
hi
Trả lời
Th.s Nguyễn Phú Bình (FUBI - Admin XD360 Group) 1 năm trước
hi
Tầm Hồ 1 năm trước
Hi anh Hùng
Trả lời
Th.s Nguyễn Phú Bình (FUBI - Admin XD360 Group) 1 năm trước
hi Hồ Tầm
Phan Quốc Hùng 1 năm trước
Trả lời
0% Hoàn thành
Chat Zalo
Gọi ngay
×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!